19 October 2022

Semakan semula Terma & Syarat untuk Deposit & Kad Debit/-i

Announcement

Pelanggan Yang Dihargai,

Kami ingin memaklumkan bahawa Terma & Syarat untuk Deposit & Kad Debit/-i akan dipinda dengan memasukkan klausa tambahan berkenaan Langkah-langkah Pencegahan dan Pengurangan Penipuan Perbankan.

Sila rujuk kepada pautan di bawah untuk salinan Terma & Syarat yang akan dipinda berkuat kuasa mulai dari 9 November 2022.

Deposits Terms & Conditions

Foreign Currency Account

Alliance Xchange Account

Debit Card Terms & Conditions

Terima kasih.