Untitled Document
Corporate

Media Centre

Announcement

Revision of Foreign Currency Deposit Rates May 2023 / Penyemakan Semula Kadar Deposit Mata Wang Asing Mei 2023

Dear Valued Customers,

With effect from 26 May 2023, the Foreign Currency deposit rates will be revised as follows:
Alliance Xchange Interest Rates
Revised Alliance Xchange Interest Rates (wef 26 May 2023)
Currency Alliance XChange Account Alliance XChange Fixed Deposit
Tenor
1 mth 3 mths 6 mths 9 mths 12 mths
AUD 3.20 3.75 3.80 3.90 4.00 4.10
CAD 4.00 4.25 4.30 4.35 4.40 4.45
EUR 2.60 2.90 3.00 3.20 3.30 3.40
GBP 3.90 4.30 4.40 4.50 4.60 4.65
NZD 4.50 5.10 5.20 5.40 5.50 5.60
SGD 3.30 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75
USD 4.80 5.05 5.10 5.15 5.15 5.20


Foreign Currency Deposit Rates
Revised Foreign Currency Deposit Rates (wef 26 May 2023 )
Currency Foreign Current Account
(FC-CA)
Foreign Currency Fixed Deposit (FCFD)
Tenure
7 days 14 days 21 days 1 mth 3 mths 6 mths 9 mths 12 mths
AUD 3.20 3.50 3.60 3.70 3.75 3.80 3.90 4.00 4.10
CAD 4.00 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.45
CNY 0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 1.50 1.80 2.00 2.10
EUR 2.60 2.70 2.75 2.80 2.90 3.00 3.20 3.30 3.40
GBP 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.65
NZD 4.50 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.40 5.50 5.60
SGD 3.30 3.40 3.45 3.50 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75
USD 4.80 4.90 4.95 5.00 5.05 5.10 5.15 5.15 5.20
For more information, please contact our Customer Service at +603-5516 9988.

Deposit products are protected by PIDM up to RM250,000 for each depositor.

Thank You.


-----------------------------------------------------------
 


Pelanggan Yang Dihormati,

Berkuat kuasa 26 Mei 2023, kadar faedah/keuntungan Kadar Deposit Mata Wang Asing akan disemak seperti berikut:
Kadar Faedah Akaun Alliance Xchange
Kadar Feadah Baru Akaun Alliance Xchange (mulai 26 Mei 2023)
Mata Wang Akaun Alliance Xchange Alliance Xchange Deposit Tetap
Tempoh
1 bulan 3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
AUD 3.20 3.75 3.80 3.90 4.00 4.10
CAD 4.00 4.25 4.30 4.35 4.40 4.45
EUR 2.60 2.90 3.00 3.20 3.30 3.40
GBP 3.90 4.30 4.40 4.50 4.60 4.65
NZD 4.50 5.10 5.20 5.40 5.50 5.60
SGD 3.30 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75
USD 4.80 5.05 5.10 5.15 5.15 5.20


Kadar Faedah Deposit Tetap Mata Wang Asing
Kadar Faedah Baru Deposit Tetap Mata Wang Asing (mulai 26 Mei 2023)
Mata Wang Akaun Deposit Mata Wang Asing Deposit Tetap Mata Wang Asing
Tempoh
7 hari 14 hari 21 hari 1 bulan 3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
AUD 3.20 3.50 3.60 3.70 3.75 3.80 3.90 4.00 4.10
CAD 4.00 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.45
CNY 0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 1.50 1.80 2.00 2.10
EUR 2.60 2.70 2.75 2.80 2.90 3.00 3.20 3.30 3.40
GBP 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.65
NZD 4.50 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.40 5.50 5.60
SGD 3.30 3.40 3.45 3.50 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75
USD 4.80 4.90 4.95 5.00 5.05 5.10 5.15 5.15 5.20
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di +603-5516 9988.

Produk deposit dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Terima kasih.
SHARE & PRINT